Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện thép trơn

Sử dụng ống luồn dây điện trơn EMT UL 797 JIS Type E
Description
Kích thước
Size
(inch)
Mã sản phẩm
Product code
ADNCE12 Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện trơn loại thường AP 1/2 inch
AP 1/2" Combination coupling EMT to Flexible conduit
1/2
ADNCE34 Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện trơn loại thường AP 3/4 inch
AP 3/4" Combination coupling EMT to Flexible conduit
3/4
ADNCE100 Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện trơn loại thường AP 1/2 inch
AP 1/2" Combination coupling EMT to Flexible conduit
1
ADNCE114 Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện trơn loại thường AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" Combination coupling EMT to Flexible conduit
1 1/4
ADNCE112 Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện trơn loại thường AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" Combination coupling EMT to Flexible conduit
1 1/2
ADNCE200 Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện trơn loại thường AP 2 inch
AP 2" Combination coupling EMT to Flexible conduit
2
ADNCE212 Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện trơn loại thường AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" Combination coupling EMT to Flexible conduit
2 1/2
ADNCE300 Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện trơn loại thường AP 3 inch
AP 3" Combination coupling EMT to Flexible conduit
3
ADNCE400 Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện trơn loại thường AP 4inch
AP 4" Combination coupling EMT to Flexible conduit
4


Đầu nối ống ruột gà và ống luồn dây điện thép trơn (Sản phẩm của Công ty AP - An Phát - An Phúc)


Sản phẩm khác