Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đầu nối ống luồn dây điện thép IMC & ống ruột gà kín nước

Cam kết giá rẻ nhất tại Hồ Chí Minh (TPHCM), Hà Nội." />

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-WCCF012 Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC & ống ruột gà kín nước AP 1/2 inch
AP 1/2" Water-proof combination coupling IMC conduit to flexible conduit
1/2
IMC-WCCF034 Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC & ống ruột gà kín nước AP 3/4 inch
AP 3/4" Water-proof combination coupling IMC conduit to flexible conduit
3/4
IMC-WCCF100 Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC & ống ruột gà kín nước AP 1 inch
AP 1" Water-proof combination coupling IMC conduit to flexible conduit
1
IMC-WCCF114 Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC & ống ruột gà kín nước AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" Water-proof combination coupling IMC conduit to flexible conduit
1 1/4
IMC-WCCF112 Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC & ống ruột gà kín nước AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" Water-proof combination coupling IMC conduit to flexible conduit
1 1/2
IMC-WCCF200 Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC & ống ruột gà kín nước AP 2 inch
AP 2" Water-proof combination coupling IMC conduit to flexible conduit
2
IMC-WCCF212 Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC & ống ruột gà kín nước AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" Water-proof combination coupling IMC conduit to flexible conduit
2 1/2
IMC-WCCF300 Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC & ống ruột gà kín nước AP 3 inch
AP 3" Water-proof combination coupling IMC conduit to flexible conduit
3
IMC-WCCF400 Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC & ống ruột gà kín nước AP 4 inch
AP 4" Water-proof combination coupling IMC conduit to flexible conduit
4


Đầu nối ống luồn dây điện thép IMC & ống ruột gà kín nước (Sản phẩm của Công ty AP - An Phát - An Phúc)


Sản phẩm khác